Yasal bildirim

Nobel Teknoloji Saat Aksesuar ve Tekstil Ürünleri Dış Ticaret LTD.ŞTİ.

tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilirler. Kullanım koşullarındaki değişiklikler bu Web Sitesine konulmalarından itibaren geçerlidirler. Lütfen bu Web Sitesini yöneten tüm kullanım koşullarından haberdar olmak için düzenli olarak kullanım koşullarını kontrol ediniz.
Nobel Teknoloji Saat Aksesuar ve Tekstil Ürünleri Dış Ticaret LTD.ŞTİ.

’in diğer Web Sitelerinde o siteler için geçerli olan farklı kullanım kuralları bulunabilir. Ayrıca bu Web Sitesinde veya bu Web Sitesinde gerçekleştirilen işlemler aracılığıyla ulaşılabilecek olan belirli içerik, ürün, malzeme, hizmet ve bilgiler için geçerli olan farklı kullanım koşulları olabilir. Bu tip belirli koşullar bu kullanım koşullarına bir ek oluşturabilirler veya bu kullanım koşullarıyla çeliştikleri yerlerde ve yalnızca o yerlerde bu kullanım koşullarına öncelik kazanırlar.

Nobel Teknoloji Saat Aksesuar ve Tekstil Ürünleri Dış Ticaret LTD.ŞTİ.

, Web Sitesinin içeriğinde veya bu içeriğe referans veren konularda veya Web Sitesinin formatında herhangi bir zaman, duyuruda bulunmadan değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Nobel Teknoloji Saat Aksesuar ve Tekstil Ürünleri Dış Ticaret LTD.ŞTİ.

herhangi bir nedenle ve tamamen kendi kararıyla bu Web Sitesine erişimi kaldırma veya kısıtlama hakkını saklı tutar.
İçerikteki telif hakkı ve tüm diğer öncelik hakları (yazılım ses, görüntü, metin, ve fotoğrafları içermek ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere)

Nobel Teknoloji Saat Aksesuar ve Tekstil Ürünleri Dış Ticaret LTD.ŞTİ.

şirketlerinde veya lisansçılarındadır. İçerikte açıkça verilmemiş olan tüm haklar saklıdır. Aksi belirtilmediği taktirde bu Web Sitesinin içeriği sadece kişisel, ticari olmayan kullanım için değiştirilmeden çoğaltılabilir ve dağıtılabilir. İçeriğin başka bir kullanımı, herhangi bir sınırlama getirmeden dağıtım, çoğaltma, değiştirme, sergileme ve iletme de dahil olmak üzere
Nobel Teknoloji Saat Aksesuar ve Tekstil Ürünleri Dış Ticaret LTD.ŞTİ.

’in yazılı izni alınmadan gerçekleştirilemez. Tüm çoğaltmalarda telif ve diğer öncelik hakları gözetileceklerdir.
Kullanım koşullarının kabulü ile birlikte

Nobel Teknoloji Saat Aksesuar ve Tekstil Ürünleri Dış Ticaret LTD.ŞTİ.

ile aranızda kurulacak her ilişkide nihai tüketici sıfatıyla yer alacağınızı kabul ve taahhüt etmektesiniz. Web sitesinden temin edilen ürünlerin nihai tüketici sıfatının göz ardı edilerek ticari amaçlar ile kullanılması halinde Web Sitesinde belirtilmiş olan kullanım koşullarını ihlal etmiş olacaksınız ve böyle bir durumda web sitesine ulaşımınız engellenebilecektir.
Kanunların uygulanması prensipleri dikkate alınmaksızın, bu kullanım koşulları Türk Hukukuna tabi olacak ve yorumlanacaktır. Bu kullanım koşullarına veya Web sitesine ilişkin veya bunlardan kaynaklanan herhangi bir talep veya hukuki sorun halinde münhasıran Türk Mahkemelerinin yargılama yetkisine sahip olduğunu ,

Nobel Teknoloji Saat Aksesuar ve Tekstil Ürünleri Dış Ticaret LTD.ŞTİ.

’in giriştiği veya konu ettiği hukuki işlemlere uygulanması koşuluyla kabul etmiş oluyorsunuz.
Bu Web Sitesinden doğrudan veya dolaylı olarak edinilen kişisel bilgiler sadece

Nobel Teknoloji Saat Aksesuar ve Tekstil Ürünleri Dış Ticaret LTD.ŞTİ.

’in Gizlilik Politikasina uyumlu olarak kullanılabilirler.
Herhangi bir soru veya şikayetiniz olursa lütfen bu Web Sitesinin altında bulunan “iletişim” butonuna tıklayıp bize bildiriniz.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (bundan böyle “6698 sayılı Kanun” olarak ifade edilecektir) göre

Nobel Teknoloji Saat Aksesuar ve Tekstil Ürünleri Dış Ticaret LTD.ŞTİ.

sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusudur. Kanunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ nü düzenleyen 10’uncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.
Bu bilinçle ilgili kişi olarak sizlerin kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Veri Sorumlusu sıfatıyla kanunun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.